Familjer bör i högre utsträckning kunna göra ett aktivt skolval inom grundskolan. Detta skulle stärka den valfrihet som byggts från början av 1990-talet.

Läs mer här: