För att undvika att ungdomar fastnar i kriminalitet måste reaktionen från samhällets sida vara snabb. Särskilt om det handlar om grova brott. Desto tidigare familj, myndigheter och kommunen ges möjlighet att agera, desto större är möjligheterna att lyckas vända utvecklingen för den unge.

Läs mer