Att driva ett nystartat företag innebär att man jobbar oerhört mycket och sällan får betalt för dessa timmar. Man är beredd att lägga ner mycket obetald arbetstid för sitt företag.

Läs mer