Västerås stad står inför stora utmaningar inom många områden som utbildning, vård och omsorg samtidigt som omfattande investeringar i infrastruktur måste genomföras. Men de ekonomiska resurserna är begränsade och flera verksamheter överskrider redan budget.

Läs mer