Det finns många som i nuläget har ett stort behov av en ny bostad. Allt från nya västeråsare, ungdomar och för de som vill flytta hit från övriga landet. I Västerås är det dock svårt att få en bostad. Det är särskilt svårt att få fram
sociala bostäder för de som Västerås stad har ett ansvar att finna bostad till. Det är nu viktigt att vi på olika sätt försöker få fram nya bostäder, och det snabbt.

Läs mer