Alla är nog överens om att hemlöshet i alla dess former är något av det värsta som kan drabba en människa. Därför måste vi från stadens sida vara beredda att vrida och vända på många stenar för att försöka komma tillrätta med problematiken.

Läs mer