Varje år antas en budget (årsplan) för nästkommande år med en ekonomisk utsikt för efterföljande två år. Detta är en mycket vanlig modell runt om i de svenska kommunerna. Denna modell innebär dock att verksamheterna endast vet vad deras budgetramar kommer att vara under ett år, vilket ibland kan vara svårt, när de skulle behöva stabilitet över tid.

Läs mer