Vi har i Västerås hög arbetslöshet och många nyanlända som har svårt att komma i arbete, vilket bidragit till skenande kostnader för försörjningsstöd. Det är därför mycket angeläget att skapa enkla jobb – motsvarande instegsjobb – då lön alltid är bättre än bidrag

Läs mer: