Västerås city upplevs allt mer som en folktom plats. Butiksytor är tomma och det är färre som rör sig runt i de centrala delarna. Tyvärr innebär det också att brottsligheten ökar. Det är många som vittnar om öppen droghandel. Att färre är i centrum påverkas av Coronapandemin men vi måste se framåt och förbereda så att vi får ett attraktivt city.

Läs mer: