Mandatperiodens första riktiga fullmäktige inleds den 10 november med att ordförande förklarar hur mötet kommer gå till med lite större precision än tidigare innan revisoerna berättar om förskolenämndens revision om fördelningen av socio-ekonomiska medel. 

Första ärendet för kvällen handlar om finansieringen av bortforsling av avfall från Skultuna avfallsdeponi. Från Moderaterna tar Irene Hagström först ordet 43 miljoner skulle kunna täcka 90 undersköterskor för samma kostnad. Irene visar bilder för att nya ledamöter ska förstå omfattningen. Det gick så som många av oss varnat för – konkurs och sopberget är fortfarande högt! 

Claes Kugelberg fyller på att han har länge i debattartiklar frågat om den tidigare ordförandens uttalande där hon sagt att det inte kommer belasta skattebetalarna men vi ser nu att eftersom konkursboet inte möter upp, så måste skattebetalarna stå för kostnaderna av bortforslingen

Elisabeth om delårsrapport 2.

Starkt resultat för 2022 påväg in i en lågkonjunktur under 2023. Vi kommer ha ett erhört tufft läge 2023 så därför har vi moderater lagt förslaget att vi ska använda överskottet klokt eftersom vi vet att vi kommer ha ett tufft läge längre fram. Nu är det dags att vi kommer i balans. 2% högre arbetslöshet än andra kommuner så här krävs det krafttag. 

Eleonore fyller i med en ro för stora konsultköp som sker under radarn. ”Skola först” där man missar det viktigaste målet - att alla elever ska klara G i åk 9. Diffust kring hur den här historiska satsningen av socialdemokraterna har nått till några ökade kunskapsresultat alls? 

Anna Nordin, äldst på listan om små modellära reaktorer frågar varför en motion om kärnkraft skjuts på framtiden när det bokstavligt talat är framtiden

Antagande av fördjupad översiktsplan Västerås Hamn och Hacksta ifrågasätts av Jörgen som lagt en motion om ett område dikt an tänkt område. En motion som bifölls och nu tyst försvinner. Motionen är inte omnämnd. 

Genom bifall på den moderata motionen om mer företagsvänliga nämnder i Västerås förväntar sig Eleonore att rätt glasögon åker på hos alla nämnder. Det kommer inte bli en lätt resa utan vi måste våga ifrågasätta. Viktigt att det följs upp och det bemötande som företag önskar få verkligen ges säger Stefan Lind med tanke på tidigare bifallna motioner i samma anda. 

Motion om att införa e-tjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott där Claes försvarar sin motion som föranleder ingen åtgärd. Marie och Anna följer hans spår och påpekar vikten av att få in tips från 

Helsingborgsmodellen ”Våga bry dig” från Marcus Jacobsson, Elisabeth tackar för den vänliga behandlingen av motionen. Motionen handlar om mer civilkurage, att ge kunskap om att knacka på ifall du misstänker att något sker bakom stängda dörrar eller hämta grannar, ring polis, socialtjänst etc.  Det är viktigt att Västerås vågar ta de här modellerna tills sig så får vi ett bättre samhälle. 

Tomas Salzmann om flygplatsens ska verka för att bli beredskapsflygplats, en viktig fråga för framtiden. Det är en lång väg att gå och förtroendet måste vinnas tillbaka efter att flygplatsen under en lång tid där de trott att de ska läggas ned. Genom att bifalla motionen kan förtroendet återbyggas. 

Stefan och Enes motion om ändrade riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd, där motionen blir bifallen. Motionen innebär att speciella begränsningar för öl, cider och spritdrycker tas bort för att kunna få tillfälliga serveringstillstånd under t.ex Summermeet och Cityfestivalen.

Med lite marginal hann vi med alla ärenden för kvällen. Kommer detta hålla i sig? 

Vid pennan

Marie Brandstedt