Läs mer genom att trycka här:

Anna Nordin (M), Jan-Erik Jansson (M) och Elisabeth Wäneskog (KD) har i ett nämndinitiativ med rubriken ”Nämndinitiativ (M) och (KD) - Västeråsmoderaterna och Kristdemokraterna kräver en extern, oberoende utredning av förhållandena kring Trumslagarbacken.” föreslagit att

Skyndsamt låta göra en extern, oberoende granskning av förhållandena på Trumslagarbacken utifrån inkomna klagomål för att säkerställa kvalité och trygghet i verksamheten idag och för att få en oberoende bedömning av hur äldrenämnden hanterat och granskat ärendet där det ska framgå om processen skett på ett ändamålsenligt, objektivt och likvärdigt sätt i jämförelse med andra granskningar, hur kommunikation och samverkan med avtalsparten fungerat och om hanteringen skett på ett sådant sätt att utföraren har kunnat ta tillvara sin rätt.