Tryck här för att läsa mer:

Nämndinitiativ Skultuna                                           2022-05-17

Sittbänkar vid Lions stigen.

Vi har vid flera tillfällen fått påpekat av Skultunabor att sittbänkarna utefter Lions stigen är i mycket dåligt skick. Det är lutande bänkar som man inte kan sitta på utan att ramla baklänges.

Hela detta område är en fantastisk plats. Helt enkelt en riktig pärla med Rododendron parken och all grönska ner mot ån. Det är verkligen en plats man vill visa upp i Skultuna.

Det finns trevliga sittbänkar med bord innan man går i parken och det är vi glada för.

Men det behövs också några sittbara bänkar och viloplatser efter stigen. Då kommer vår fråga vem som handhar detta? Är det vi i nämnd och förvaltning eller är det Lions som påtagit sig detta.

Är det vår uppgift måste man snarast se över de bänkar som inte längre går att använda och byta ut dem och gärna tillföra några till. 

Är det Lions uppgift måste vi bearbeta dem och byta ut de trasiga bänkarna.

Moderaterna och KD i Skultuna kommundelsnämnd.

Irene Hagström