Tryck här för att läsa mer:

Givet att covid-19 är klassad som en allmänfarlig sjukdom, de höga dödstalen under pandemin och det hälso- och sjukvårdsansvar som äldreomsorgen har så är det ytterst märkligt att ingen ordentlig lagstiftning kommer på plats kring krav på covid- vaccination av medarbetare inom vård- och omsorg. I Västerås äldrenämnd finns heller ingen riktlinje, likt den inom Regionen, för omplacering av ovaccinerade medarbetare.

Vaccinationstäckningen hos omsorgspersonal inom SÄBO är enligt folkhälsomyndigheten lägre än för sjukvårdspersonal och för personal inom hemtjänsten motsvarar vaccinationsgraden befolkningen i övrigt.