Tryck här för att läsa mer:

På de nybyggda äldreboendena på Öster Mälarstrand och Södra Källtorp finns 50 platser klara för att ta mot äldre västeråsare med demenssjukdom. Trots det står 37 personer, som fått biståndsbeslut om demensboende, fortfarande i kö för att få en plats. Bakom dessa personer finns ett ännu större antal oroliga anhöriga, en stor och vårdtung hemtjänstinsats i ordinärt boende och en rad risker kopplat till att som dement bo kvar hemma utan den tillsyn och det stöd man faktiskt behöver.

Orsaken till att avdelningarna på de nybyggda äldreboendena inte öppnas är att det saknas personal med kompetens inom området demens. Äldrenämnden har trots den mycket långa planeringshorisonten som finns vid nybyggnation och uppstart av nya boenden inte kunnat rekrytera den personal som krävs för att bemanna de nya avdelningarna. Äldrenämnden har heller inte lyckats behålla den personal som arbetat på nyligen nedlagda demensboenden, som annexet på Södergården och äldreboendet på Gotlandsgatan. Äldrenämnden måste nu fråga sig varför.