Tryck här för att läsa mer:

Äldrenämndens budgetomslutning för 2022 är 1,8 miljarder. Äldrenämnden är den ekonomiskt sett näst största nämnden i Västerås Stad och har därmed en stor påverkan på stadens ekonomi som helhet. Äldreomsorgen är samtidigt i stort behov av reformer och ytterligare resurser. Det är därför viktigt att vända och vrida på varje krona. Budgetram, detaljbudgetprocess och de medföljande politiska prioriteringarna i Äldrenämnden är därmed centrala på flera sätt.

I detaljbudgetprocessen inför 2022 fick ansvariga politiker en vecka på sig att sammanställa respektive budgetförslag räknat från när förvaltningen lämnade ut slutligt beräkningsunderlag och de så kallade budgetförutsättningarna.