Läs mer genom att trycka här:

I detta nämndinitiativ föreslår Moderaterna att förskolenämnden ska ge barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att höja ersättningen för den pedagogiska omsorgen i Västerås med anledning av att den nyligen sänkts.