Tryck här för att läsa mer:

Under pandemiåren 2020 - 2021 har vi politiker i Äldrenämnden saknat möjlighet att nyttja de två studiedagar om året vi har rätt att ta ut för att göra studiebesök ute i våra verksamheter.

Under pandemin, då vi själva avrått från besök på äldreboenden och på alla sätt arbetat för att begränsa personliga kontakter och smittspridning på boenden och inom hemtjänsten, har vi av uppenbara skäl själva inte kunnat göra studiebesök. Från l:a april 2022 är Covid -19 däremot inte längre klassad som en allmänfarlig sjukdom och möjligheten för oss politiker finns åter igen att på ett säkert sätt göra studiebesök.

För fritidspolitiker ger studiedagarna rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, vilket gör att alla oavsett ekonomisk situation har samma möjlighet att ta ledigt från sitt jobb för att göra studiebesök. Det ger också rätten till ledighet från jobbet, då studiebesöken ingår i uppdraget.