Tryck här för att läsa mer:

Region Dalarna ska utreda möjligheterna att inte anställa personal som är ovaccinerad mot covid-19. Motiveringen är att de som vårdgivare ska göra allt som står i deras makt för att förhindra smittspridning.
Utredningsuppdraget har gått till regiondirektören som i samråd med rättsavdelningen och smittskyddsenheten ska utreda frågan. Uppdraget ska återrapporteras till Region Dalarnas personalutskott den 26 januari 2022.

Moderaterna har lagt förslaget att Region Västmanland bör likt Region Dalarna se över möjligheten att enbart anställa vaccinerad personal i syfte att minska smittspridningen och öka patientsäkerheten. Detsamma bör givetvis gälla Äldrenämnden i Västerås.