Tryck här för att läsa mer:

Varje år omkommer ett hundratal personer i bränder i vårt land. Äldre personer är särskilt utsatta givet bristande rörlighet, försämrade kognitiva förmågor och den utsatta situation man befinner sig i när man är i behov av personlig omsorg. I Västerås har vi haft några incidenter kring just brand som bör utgöra en vamingsklocka och göra att Äldrenämnden sätter fokus på just brandskydd.

Vad det gäller särskilt boende så gäller olika regler för brandskydd beroende på när fastigheten är byggd. Beroende på om ett boende är byggt eller renoverat efter 2012 föreligger olika regler. Det innebär i princip att byggåret styr hur säkert brandskyddet är mer än det faktiska behovet. Äldre fastigheter har alltså i huvudsak ett lägre ställt krav på brandskydd fast de är sämre utformade.