Tryck här för att läsa mer:

Nämndinitiativ Skultuna                          2022-05-17

Stökigt och droganvändning bland ungdomar i Skultuna.

Det signaleras just nu i FB gruppen gällande Skultuna att det cirkulerar mycket droger bland ungdomarna. Speciellt hasch och gas. Detta kryper tyvärr längre ner i åldrarna.

Nattvandrarna har kommit i gång igen och det känns bra för då kan dessa saker uppmärksammas. Men nattvandrarna kan inte själva sätta stopp för detta. Vi behöver bli flera vuxna som ställer upp och visar oss i samhället på kvällar och helger. Flera som bryr sig!

Detta föranleder oss i Moderater och KD att:

Uppmana skolan att ha föräldramöten och informera om situationen med droger och att alla föräldrar ska kolla upp vad deras ungdomar gör på kvällarna.

Göra en enkät som går ut till alla våra skolungdomar i klasserna 6–9. Som behandlar fysisk och psykisk hälsa, droganvändning, framtidstro trygghet med mera.

Besök i skolan av polis som håller föreläsning om droganvändning och vad det kan leda till. Obligatoriskt för alla elever.

Att uppmuntra ungdomar att våga berätta vad de ser och hör. Att berätta är inte att tjalla.

Att till nästa möte bjuda i Pontelius från nattvandrarna som kan berätta om situationen i Skultuna för nämnden.