Att bygga nätverk och skapa förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbete. Det krävs att samhällets olika aktörer hjälps åt att ta sitt ansvar så att barnen ges möjlighet till sysselsättning och god gemenskap.

Tryck här för att läsa mer: