Vi vill att Västerås ska vara en smart stad där digitalisering och ny teknik ska vara medel för att tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och besökare. 

I flera kommuner börjar drönare användas för att underlätta arbete i kommunen. Det handlar till exempel om insamling av geografisk information inför byggnation, stadsplanering, krishantering efter naturkatastrofer och ortofoto. 

Klicka här för att läsa mer: