Västerås är en teknikstad. Många företag efterfrågar tekniker och ingenjör på alla nivåer. Vi behöver göra det vi kan för att få fler tekniker och ingenjörer i Västerås. Ett sätt är att se till att det startas ett fjärde året på teknikprogrammet i Västerås så att vi återigen utbildar gymnasieingenjörer.

4-årigt tekniskt program (dåvarande linje) avvecklades 1992 för att istället låta alla gymnasieprogram vara treåriga. Den tidigare fyraåriga tekniska linjen var mycket populär och gjorde att vi fick många utexaminerade gymnasieingenjörer en kompetens som nu saknas. 

Klicka här för att läsa mer: