Ett samhälle där många är beroende av bidrag är ett samhälle som är otryggt för alla. Bidragen tränger undan pengar till skolan och omsorgen. Bidragen dämpar också arbetsutbudet och håller tillväxten tillbaka.

Läs mer: