Ungefär 300 000 barn i Sverige lever i ett hem där den ena parten misshandlar den andra parten. Mörkertalet är antagligen stort. För att förebygga och uppmärksamma det våld som sker i nära relationer behöver fler i samhället engageras.

Läs mer: