City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. I en levande stadskärna finns offentlig service och konkurrenskraftigt utbud av butiker, besöksnäring, kulturupplevelser och annan kommersiell service. Evenemang som staden är delaktig i placeras med fördel i city.

Läs mer genom att trycka här: