När beställar-utförar-modellen avskaffades helt flyttades stadens förebyggandearbete vid början av denna mandatperiod till den tidigare nämnden för idrott, fritid och friluftsliv. Det innebär att denna nämnd nu har ansvar för både utförande och beställning.

Läs mer: