Vi måste få ordning på Västmanland!

Otryggheten fortsätter att breda ut sig med knivdåd, skottlossning och rån/stöder. Allt för många västmanlänningar vågar inte låta sina barn leka själva utomhus och äldre vågar inte lämna sina hem på kvällen. Det här är en oacceptabel utveckling.

Moderaterna föreslår en rad åtgärder för att stoppa gängen, minska brottsligheten och göra Västmanland tryggare igen. Bland annat genom fler poliser, mer resurser till hela rättsväsendet men också att staten tar bort de straffrabatter som finns.

Skenande elpriser försvårar inte bara livet för västmanlänningarna utan hindrar den nödvändiga gröna omställningen som kräver mer el - inte mindre och dyrare. Rubrikerna kommer återupprepa sig med pensionärer som fryser under vintern och familjer som tvingas flytta om inte politiken tar sitt ansvar och säkrar den svenska elförsörjningen. Då är stabil kärnkraft inte bara bra utan nödvändig.

Samtidigt ser vi en skola som jobbar i motvind. Vittnesmålen om bristande kvalitet, lärare med omöjliga uppdrag och otrygghet i våra skolor riskerar att bli vardagsmat. Men vi kan vända utvecklingen. Den viktigaste framtidsfrågan är hur vi får ordning på skolan. Fokus på kunskapsuppdraget, där vissa förändringar krävs i de nationella styrdokumenten, och insatser för en trygg skola med nolltolerans mot mobbing och sexuella trakasserier. Fler vuxna behövs och ledarskapet i skolan vet vi är en viktig framgångsfaktor.

Men inget av detta kan bli verklighet om inte fler människor jobbar. Vi måste på allvar bryta utanförskapet med krafttag mot bidragsfusk, heldagsaktivering för de som kan och SFI/vuxenutbildningar som faktiskt leder till arbete.

Moderaterna vill:

- Stärka tryggheten genom skärpta straff och brottsförebyggande åtgärder.
- Rikta fokus mot kunskapsuppdraget i skolan.
- Stärka försvaret och säkra svensk energiförsörjning genom en blanding av olika energikällor där kärnkraft är en given stabil energikälla.
- Sätta in åtgärder så fler går från bidrag till arbete

Caroline Högström
Kandidat till riksdagen

Caroline Högström
Kandidat till riksdagen