Västmanland behöver fler poliser!

Hela Sverige är hårt drabbat av kriminalitet just nu. Gängkriminaliteten ökar och i dess fotspår ser vi dagligen skjutningar. Västerås är också hårt drabbat av kriminaliteten. Vi ser många skjutningar, drogförsäljning sker på öppen gata och hela skolklasser rånas i sina klassrum. Det är en samhällsutveckling som måste brytas.

Enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning från år 2020 (NTU) upplever många i Västerås otrygghet vid utevistelse sena kvällar i det egna bostadsområdet. 48 procent upplever oro både för sin egen person och för brottsutvecklingen i samhället. Det är alltför många västeråsare som är rädda och många begränsar sina liv till följd av otryggheten. Att inte våga ta nattbussen hem, att avstå från den där löpturen och att som förälder hämta med bil av rädsla för att ens barn ska utsättas för brott, det är verklighet i dagens Västerås.

En viktig del för att få stopp på den hänsynslösa kriminaliteten är att öka polisens närvaro lokalt i Västerås. Moderaterna har tagit fram ett nytt nationellt mål om 10 000 fler poliser till 2028. För Västmanlands del innebär det 270 fler poliser. En utbyggd polis behövs för att öka brottsuppklarningen, öka människors trygghet och arbeta förebyggande i brottsutsatta miljöer.

För att poliserna ska kunna bli fler, behöver fler poliser utbildas. Det är oroväckande att rekryteringen till polisutbildningen går långsamt. Många platser på polisutbildningen gapar år efter år tomma, samtidigt som var tredje polis planerar en framtid utanför yrket. Regeringens mål med 10 000 fler polisanställda till 2024 från 2016 års nivå ser ut att gå i stöpet. Polismyndigheten skulle behöva växa med ytterligare 4 000–5 000 poliser för att klara det målet, men just nu utbildas bara 3 000 nya poliser samtidigt som många lämnar yrket.

Ett steg för att öka rekryteringen till polisyrket är att öka statusen för yrket. Här spelar löneläget in. Moderaterna satsar därför på höjda polislöner. I Moderaternas budgetalternativ med SD och KD avsätter vi 400 miljoner kronor för en riktad satsning för höjda polislöner. Detta är en fortsättning på den lönesatsning som påbörjades i M/KD-budgeten år 2019.

En pusselbit för att komma till rätta med den eskalerande kriminaliteten är fler poliser i yttre tjänst. Vi moderater vill också ge polisen fler och bättre verktyg, exempelvis med fler trygghetskameror och genom att åtgärda flaskhalsar i polisens arbete, till exempel de långa köerna till Nationellt forensiskt centrum.

I Västerås behövs, i brist på poliser, fler ordningsvakter både i stadskärnan och i bostadsområden. En annan pusselbit för att öka tryggheten är fler trygghetskameror på platser som i dag upplevs som otrygga.

Alla västeråsare har rätt att kunna röra sig i såväl stadskärnan, parker och i bostadsområden utan att begränsas av otrygghet. Fler poliser är en av flera nycklar till att trygghet åter ska råda i Västerås. För att det ska bli verklighet behövs ett paradigmskifte i svensk rättspolitik.

Johan Forssell (M)

Rättspolitisk talesperson

Mikael Damsgaard (M)

Riksdagsledamot Västmanlands län

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd Västerås