Vårdköerna ska bort!

Hälso- och sjukvården ska vara köfri, men så är det inte idag. Tusentals västmanlänningar väntar i en vårdkö som har blivit allt längre under Socialdemokraternas styre. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får inte ens hälften av alla unga som söker sig dit vård i tid. Så kan det inte fortsätta.

Vårt mål är tydligt – Vårdköerna ska bort. Att hälso- och sjukvården ska vara köfri är en patientsäkerhetsfråga, en arbetsmiljöfråga och i allra högsta grad en ekonomisk fråga då vårdköer kostar miljontals kronor varje år. Den nationella vårdgarantin ska uppnås vilket kommer kräva att hela vårdkedjan effektiviseras.

För att korta vårdköerna vill vi:

• Minska administrationen för vårdpersonalen så att mer tid kan användas till patienten.

• Göra särskilda kösatsningar.

• Utveckla vårdgarantikontoret.

• Utöka patienternas möjlighet att välja vårdgivare.

• Köpa mer vård och behandling från andra regioner och privata vårdgivare.

• Skärpa vårdgarantin.

• Öppna fler vårdcentraler i Västmanland.