Moderaterna presenterar vårt regionalpolitiska handlingsprogram

Under tisdagen presenterade Moderaterna i Region Västmanland sitt regionalpolitiska handlingsprogram – Nu får vi ordning på Västmanland - inför valet 2022. Kortare vårdköer, fler vårdcentraler och mindre administration är några av områdena som prioriteras inför valet.

- Just nu väntar tusentals västmanlänningar i en vårdkö. Inom barn och ungdomspsykiatrin får inte ens hälften av alla som söker sig dit vård inom vårdgarantin. Vi vill korta vårdköerna genom att göra kösatsningar, minska administrationen så att både tid och pengar kan läggas på patienten och öppna upp för fler vårdgivare och vårdcentraler i Västmanland säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd (M).

Moderaterna prioriterar också att trygghetsfrågorna ska upp på den politiska agendan i regionen.

- Drygt 10 procent av västmanlänningarna avstår från att åka kollektivt med hänvisning till otrygghet. Samtidigt uppger 4 av 10 västmanlänningar att de är oroliga för att utsättas för hot och våld. Region Västmanland måste börja prioritera trygghetsskapande åtgärder i det regionala utvecklingsarbetet. Vi ska öka tryggheten i Västmanland och vill bland annat öppna en trygghetscentral inom kollektivtrafiken, öka kameraövervakningen samt införa trygga nattstopp säger Jenny Landernäs, oppositionsråd (M)

Moderaterna vill också se tydliga investeringar i personalen.

- En bra och tillgänglig vård förutsätter att det finns kompetent personal. Tyvärr har regionen bland de högsta sjukskrivningstalen i landet, hyrpersonalkostnaderna ökar och det råder hård konkurrens om medarbetare. Patientnära arbete och arbete i 24/7 verksamhet måste premieras i större utsträckning än idag. Inom områden med stor brist ska regionen erbjuda betald vidareutbildning och alla anställda ska ha en tydlig karriärplan säger Stephanie Bruksgård, regionfullmäktigeledamot (M).


Inför valet prioriterar Moderaterna bland annat:
- Att korta vårdköerna
- Minska administrationen och införa ett anställningsstopp för central administration
-Stärka tryggheten och beredskapen i Västmanland
-Öppna fler vårdcentraler i Västmanland
-Investera i personalen

Moderaterna föreslår även en oförändrad skatt på 10:88kr.

Läs hela programmet här.