Motioner
Miljövänlig asfalt 2 juli 2016
Klimatfrågan ligger i hela världens intresse och utsläppsminskningen är en väldigt viktigt faktor i den frågan. Asfalttillverkningen, transporteringen och utläggningen släpper ut stora mängder av CO2, med tanke på användningen av bränsle i olika moment. Därför började stora entreprenörsföretag göraundersökningar och prover för att se vad det finns för möjligheter att minska utsläppet vid asfalteringen […]
Kvalitetssäkra uppföljning inom skolan 29 november 2016
Att människor väljer att komma till vårt land är i grunden positivt. Sverige kommer att stå inför stora demografiska utmaningar där invandringen, med en effektiv integration, kan bidra till att lösa utmaningarna. Läs mer
Jämställdhet och mänskliga rättigheter 4 februari 2016
För att lyckas med integration så behöver grundläggande värderingar tydliggöras redan från början när man kommer till Sverige och Västerås. Det innebär att vi redan de första dagarna i Sverige och Västerås måstese till att denna utbildning genomförs. Läs mer

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se