Kategori Föreningar

Miljövänlig asfalt 2 juli 2016

Klimatfrågan ligger i hela världens intresse och utsläppsminskningen är en väldigt viktigt faktor i den frågan. Asfalttillverkningen, transporteringen och utläggningen släpper ut stora mängder av CO2, med tanke på användningen av bränsle i olika moment. Därför började stora entreprenörsföretag göraundersökningar…