Kategori Föreningar

Utveckla Erikslund 4 september 2017

Erikslund är Sveriges tredje största shoppingcentrum. Vi har många externa besökare och handelsområdet lockar turister. Handel är många ungdomar och nya västeråsares första kontakt med arbetslivet. Det ger många denförsta foten in på arbetsmarknaden. Läs mer

Till minne av Lars Gustafsson 9 mars 2017

Det är viktigt att uppmärksamma dem som på olika sätt har bidragit till att stärka varumärket Västerås. Därför har nyligen H&M ́s skapare Erling Persson efter ett initiativ från oss moderater fått en plats uppkallad efter sig. Även ICA:s grundare…

Till minne av Aina Wifalk 5 april 2017

Det är viktigt att uppmärksamma dem som på olika sätt har bidragit till att stärka varumärket Västerås. Därför har nyligen H&M ́s skapare Erling Persson efter ett initiativ från oss moderater fått en plats uppkallad efter sig. Även ICA:s grundare…

Säkrare cykelvägar 2 februari 2017

Den som cyklar från stadshuset till högskolan via Vasagatan lever farligt. Att passera två ledbussar som stannat vid en hållplats är en utmaning liksom att parera fotgängare som kliver rakt ut i gatan utan att se sig för. Läs mer

Ledarskap inom Västerås Stad 4 maj 2017

I samband med budgeten bör ett målvärde för ledarskapsindex fastställas. Målet för 2018 bör vara minst 70 och på sikt ska målet vara 75. Vidare måste åtgärder vidtas när ledarskapsindex för en enhet hamnar under 55. Att så sker ska…

Koncentrera politiskt fokus på integrationen

Västerås är en stad som sedan länge tagit emot invandrare från när och fjärran. Många har gjort viktiga insatser för stadens utveckling, inom skilda områden som näringsliv, politik, vetenskap och kultur. Integrationen har följtnaturligt i samband med att man fått…