Klara Helin

Klara Helin

Lagning av ”potthål” 5 april 2016

Underhållet av vägar och gator är gravt eftersatt i Västerås. Stadens revisorer anger i en granskningsrapport att underhållsskulden uppgår till 1400 miljoner och att det eftersatta underhållet resulterar i avsevärd kapitalförstöring. En konsekvens av det eftersatta underhållet är bl.a. att…

Odlingslotter för asylboende 22 februari 2016

Det bor många på de olika asylboendena som säkert skulle finna det mycket meningsfullt att få tillgång till en odlingslott där de går att odla grönsaker, frukt och blommor. Vi vet av erfarenhet att många nyanlända ärmycket intresserade av att…

Miljövänlig asfalt 2 juli 2016

Klimatfrågan ligger i hela världens intresse och utsläppsminskningen är en väldigt viktigt faktor i den frågan. Asfalttillverkningen, transporteringen och utläggningen släpper ut stora mängder av CO2, med tanke på användningen av bränsle i olika moment. Därför började stora entreprenörsföretag göraundersökningar…