Nu får vi ordning

på Sverige

Interpellationer
Interpellation angående nedläggning av flygplatsen
Läs mer:
Interpellation till Individ och familjenämndens ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i långvarig bidragsberoende?
Läs mer:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås flygplats.
Läs mer: