Nu får vi ordning

på Sverige

Politik för Sverige

Brottslighet

Det är orimligt att Sverige har näst flest dödskjutningar men tredje lägst polistäthet i Europa.

Bidragsberoende

Det är orimligt att 1,3 miljoner människor inte försörjer sig själva och att vissa familjer tjänar mer på stapla olika bidrag än på att ta ett jobb.

Energikris

Det är orimligt att ett land som byggt sitt välstånd på tillgång till fossilfri och prisvärd el nu måste elda med olja på vindstilla vinterdagar.

Vårdköerna ska bort

Tusentals västmanlänningar väntar idag i en vårdkö och köerna har blivit allt längre under Socialdemokraternas styre. Vårt mål är tydligt – Vårdköerna ska bort.

Minskad byråkrati

Administrationen i regionen slår nya rekord varje år i antalet policys, rapporter, riktlinjer och strategier. Vi vill kraftigt minska administrationen i regionen.

Krafttag mot otryggheten

Otryggheten är ett allt större problem i Västmanland. 40% av alla västmanlänningar uppger att de någon gång oroats för att utsättas för hot och våld.

Korta väntetiderna för att få ett nytt pass
Debatt om betygsinflation

Sverige ska vara möjligheternas land